میکسر داینامیک چیست و چه کاربردی دارد؟

میکسر داینامیک چیست و چه کاربردی دارد؟ میکسرهای [...]