لوله الحاقی یا لوله مغزی سیار، یکی از تجهیزات صنعت حفاری است که برای انجام بسیاری از عملیات های مداخله ای در حین حفاری چاه کاربرد دارد. لوله الحاقی یک لوله فولادی پیوسته با قطر کم و طول چند هزار متر است که بر روی یک قرقره گردان پیچیده شده و به کمک یک انژکتور به درون چاه وارد و خارج می شود. این لوله دارای قابلیت حرکت انعطاف پذیر است و می تواند در چاه های با زاویه بالا و جهت دار حفاری شود. لوله الحاقی می تواند سیال و مواد شیمیایی را به درون چاه تزریق کند و ابزارهای مختلف را به سمت پایین چاه منتقل کند. لوله الحاقی برای کاربردهای مختلفی نظیر تعمیر چاه، سرویس دادن به چاه، پاکسازی چاه، اسیدکاری، شکاف هیدرولیک، حفاری جانبی و غیره استفاده می شود.

لوله الحاقی نسبت به روش های دیگر حفاری و مداخله از جمله لوله جداری یا لوله کیسینگ، کابل چاه پایمایی و سنجش در حال حفاری دارای مزایا و معایب خاصی میباشد.

لوله الحاقی

مزایای لوله الحاقی

  • کاهش زمان عملیات: لوله الحاقی نسبت به لوله حفاری سرعت بالاتر و راندمان بالاتر دارد. و همچنین نسبت به کابل چاه پایمای قابل تزریق سیال است.
  • کاهش هزینه های عملیات: لوله الحاقی نسبت به لوله حفاری نیاز به کمترین تعداد نیروی انسانی، تجهیزات و فضای مورد نیاز دارد. و همچنین نسبت به کابل چاه پیمائی قابلیت انجام عملیات پیچیده تر را دارد.
  • افزایش امنیت عملیات: لوله الحاقی نسبت به لوله حفاری کنترل بالاتری بر فشار سیال دارد. و همچنین نسبت به کابل چاه پیمائی کنترل بالاتری بر جریان سیال دارد.
قدمی دیگر تا کارآفرینی
جافنری n.h | اندازه گیری مغناطیسی برای بهینه سازی حفاری چاه های نفت و گاز

معایب لولۀ الحاقی

  • محدودیت در قطر و طول لوله: لوله الحاقی به دلیل انحنای زیاد و تنش های ناشی از چرخش، قطر و طول محدودی دارد. و همچنین نمی تواند در چاه های با قطر بزرگ و عمق بالا استفاده شود.
  • محدودیت در انتخاب ابزار: این لوله به دلیل قطر کم و انعطاف پذیری بالا، نمی تواند ابزارهای سنگین و سخت را به درون چاه منتقل کند. و همچنین نمی تواند ابزارهایی را که نیاز به چرخش مستقل دارند، مانند موتور گل، به کار بگیرد.
  • محدودیت در شرایط چاه: لوله الحاقی به دلیل ضعف مکانیکی و حرارتی، نمی تواند در چاه های با فشار و دمای بالا و حضور گازهای خورنده، مانند H2S و CO2، عمل کند.

استفاده از لوله الحاقی برای حفاری چاه

ابتدا باید مشخص کنید که هدف از حفاری چاه چیست و چه نوع عملیاتی می خواهید انجام دهید. برای مثال، شما ممکن است بخواهید چاه را تعمیر کنید، سرویس دهید، پاکسازی کنید،  شکاف هیدرولیکی ایجاد کنید.

سپس باید مشخص کنید که چه نوع لوله الحاقی و چه قطر و طولی برای حفاری چاه مناسب است. این لوله باید با توجه به شرایط چاه، مانند قطر، عمق، زاویه، فشار، دما و حضور گازهای خورنده، انتخاب شود. لوله الحاقی باید دارای استحکام مکانیکی و حرارتی مناسب باشد.

باید مشخص کنید که چه نوع ابزار و تجهیزاتی را به همراه لوله به درون چاه منتقل می کنید. ابزار باید با توجه به نوع عملیات و قابلیت اتصال به لوله الحاقی، انتخاب شود. ابزار باید دارای قطر و وزن مناسب باشد و نباید نیاز به چرخش مستقل داشته باشد.

سپس باید تجهیزات لوله الحاقی را روی پلت فرم حفاری نصب کنید. تجهیزات شامل قرقره، انژکتور، منبع تغذیه، سوئیول، کابین کنترل و فورانگیر هستند. تجهیزات باید به درستی با هم متصل شوند و تست شوند.

باید لوله الحاقی را به همراه ابزار به درون چاه وارد کنید. برای این کار، باید قرقره را چرخانده و لوله را از طریق سوئیول، گوسینک و انژکتور به درون چاه هدایت کنید. همچنین باید سطح سیال در لوله را با پمپ کردن سیال به درون آن حفظ کنید.

سپس باید عملیات مورد نظر را با استفاده از این لوله و ابزار انجام دهید. برای این کار، باید فشار و جریان سیال را با استفاده از منابع تغذیه و کابین کنترل تنظیم کنید. همچنین باید عمق و موقعیت لوله الحاقی را با استفاده از حسگر های مختلف دنبال کنید.

در نهایت، باید لوله الحاقی را به همراه ابزار از درون چاه خارج کنید. برای این کار، باید انژکتور را به عقب بکشید و لوله را از طریق گوسینک، سوئیول و قرقره به بیرون بردید.

لوله الحاقی حفاری

نصب و استفاده از لوله الحاقی

برای نصب و استفاده از لوله الحاقی در حفاری، شما باید با مفاهیم و تجهیزات مربوط به این روش آشنا باشید. این قطعه یک لوله فولادی پیوسته با قطر کم است که بر روی یک قرقره گردان پیچیده شده و به کمک یک انژکتور به درون چاه وارد و خارج می شود. همچنین دارای قابلیت حرکت انعطاف پذیر است و می تواند در چاه های با زاویه بالا و جهت دار حفاری شود. لوله الحاقی می تواند سیال و مواد شیمیایی را به درون چاه تزریق کند و ابزارهای مختلف را به سمت پایین چاه منتقل کند. همچنین برای کاربردهای مختلفی نظیر تعمیر چاه، سرویس دادن به چاه، سمان کاری، پاکسازی چاه، اسیدکاری، شکاف هیدرولیک، حفاری جانبی استفاده می شود.

مرحله 1

ابتدا باید مشخص کنید که هدف از حفاری چاه چیست و چه نوع عملیاتی می خواهید انجام دهید. برای مثال، شما ممکن است بخواهید چاه را تعمیر کنید، سرویس دهید، سمان کاری کنید، پاکسازی کنید، اسیدکاری کنید، شکاف هیدرولیک اجاد کنید.

مرحله 2

سپس باید مشخص کنید که چه نوع لوله الحاقی و چه قطر و طولی برای حفاری چاه مناسب است. لوله الحاقی باید با توجه به شرایط چاہ، مانند قطر، عمق، زاویۀ فشار، دما انتخاب شود. لوله الحاقی باید دارای استحکام مکانیکی و حرارتی مناسب باشد.

مرحله 3

باید مشخص کنید که چه نوع ابزار و تجهیزاتی را به همره لوله به درون چاه منتقل می کنید. ابزار باید با توجه به نوع عملیات و قابلیت اتصال به لوله الحاقی، انتخاب شود. ابزار باید دارای قطر و وزن مناسب باشد و نباید نیاز به چرخش مستقل داشته باشد.

قدمی دیگر تا کارآفرینی
پکینگ و لاینر: قطعات کاربردی در صنعت حفاری

مرحله 4

باید تجهیزات لوله الحاقی را روی پلت فرم حفاری نصب کنید. تجهیزات شامل قرقره، انژکتور، منبع تغذیه، سوئیول، کابین کنترل و فورانگیر هستند. تجهیزات باید به درستی با هم متصل شوند و تست شوند.

مرحله 5

سپس باید لوله را به همراه ابزار به درون چاه وارد کنید. برای این کار، باید قرقره را چرخانده و لوله را از طریق سوئیول، گوسینک و انژکتور به درون چاه هدایت کنید. همچنین باید سطح سیال در لوله را با پمپ کردن سیال به درون آن حفظ کنید.

مرحله 6

باید عملیات مورد نظر را با استفاده از لوله الحاقی و ابزار انجام دهید.باید فشار و جریان سیال را با استفاده از منابع تغذیه و کابین کنترل تنظیم کنید. همچنین باید عمق و موقعیت لوله الحاقی را با استفاده از حسگر های مختلف دنبال کنید.

مرحله 7

در نهایت، باید لوله الحاقی را به همراه ابزار از درون چاه خارج کنید. برای این کار، باید انژکتور را به عقب بکشید و لوله را از طریق گوسینک، سوئیول و قرقره به بیرون بردید.

لوله الحاقی

خلاصه

لوله الحاقی یک قطعه حفاری و مداخله در چاه های نفت و گاز است که با استفاده از یک لوله فولادی پیوسته و انعطاف پذیر، سیال و ابزار را به درون چاه منتقل می کند. این روش دارای مزایا و معایب خاص خود است. مزایای آن عبارتند از کاهش زمان و هزینه عملیات، افزایش امنیت عملیات و قابلیت انجام عملیات پیچیده تر. معایب آن عبارتند از محدودیت در قطر و طول لوله، محدودیت در انتخاب ابزار و محدودیت در شرایط چاه. برای استفاده از این لوله، باید تجهیزات مربوط به آن را روی پلت فرم حفاری نصب کرده و لوله را به همراه ابزار به درون چاه وارد و خارج کنید. همچنین باید فشار و جریان سیال را تنظیم کرده و عمق و موقعیت لوله را دنبال کنید. شما میتوانید این قطعه و تمامی ابزار آلات حفاری را از شویاصنعت خریداری کنید .

قدمی دیگر تا کارآفرینی
قطعه استابلایزر | ویژگی ها و کاربردهای آن در حفاری
5/5 - (4 امتیاز)